اطلاعیه شماره ۲ _ دریافت گذرنامه (پاسپورت)

برای دریافت گذرنامه در ایران باید به یکی از دفاتر پلیس+ ۱۰ مراجعه نمود که از طریق مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی می توانید فهرست آنها را در شهر های مختلف ایران بیابید. توجه داشته باشید که شخص متقاضی باید حتما در محل حضور یابد و در غیر این صورت انجام مراحل صدور گذرنامه امکان پذیر نمی باشد.
پس از مراجعه به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ از کارکنان بخواهید تا فرم گذرنامه و شناسه را در اختیار شما قرار دهند.
در دفتر پلیس +۱۰ هزینه های زیر را می پردازید که پرداخت تمامی آنها با دستگاه کارتخوان (POS) مستقر در دفاتر امکان پذیر است:

۱- مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال بابت اخذ شناسه

۲- مبلغ ۳۷,۵۰۰ ریال به حساب شهرداری بابت عوارض شهرداری

۳- مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای خزانه داری استان بابت تعرفه صدور گذرنامه

۴- مبلغ ۴۲۸,۶۱۲ ریال بابت خدمات دفاتر پلیس +۱۰ و هزینه پست

پس از تهیه مدارک، تکمیل فرم و پرداخت هزینه ها، پس از حداکثر دو هفته می توانید گذرنامه را درب منزل خود دریافت کنید.