اطلاعیه شماره ۳ _ تعویض و تمدید گذرنامه

گذرنامه های صادره توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دارای ۵ سال اعتبار هستند.
البته توجه داشته باشید برای خروج از کشور به گذرنامه ای با اعتبار حداقل ۶ ماه احتیاج دارید.
جهت تعویض گذرنامه باید کلیه ی مراحل ذکر شده در اطلاعیه قبل را طی کنید و در هنگام مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ باید گذرنامه ی خود را به همراه داشته باشید.

افرادی که گذرنامه معتبر آنها مخدوش است یا آن را گم کرده اند باید به اداره گذرنامه ی شهر و استان خود مراجعه کنند. در این اداره بررسی ممنوعیت خروج افراد نیز صورت می گیرد.

در صورتی که گذرنامه ی مفقود یا مخدوش شده فاقد اعتبار است نیازی به اعلام فقدان نیست و فرد متقاضی می تواند مستقیما به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه نماید.