اطلاعیه شماره ۵ _ وثیقه

سردار مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی:
امسال برای سفر اربعین مشمولان غیرغایب سربازی وثیقه‌ای پیش‌بینی نشده و همه مشمولان غیرغایب و حتی دارندگان برگ اعزام به خدمت می‌توانند بدون پرداخت وثیقه از تاریخ #هفتم_مهر تا #دهم_آبان به عراق سفر کنند.

با توجه به مصاحبه رییس نظام وظیفه عمومی کشور، دانشجو معلمان #تنها_در_تاریخ_اعلام_شده میتوانند جهت خروج از کشور بدون وثیقه اقدام نمایند و بدیهی است دانشجویانی که پاسپورت ندارند و یا اعتبار پاسپورتشان تمام شده، جهت اقدام به دریافت یا تمدید گذرنامه در زمان قبل از ۷ مهر ماه می‌بایست سه میلیون تومان وجه نقد به عنوان وثیقه در بانک قوامین قرار دهند.