اطلاعیه شماره ۶ _ وثیقه

کلیه دانشجویان، دانش آموزان و طلاب دارای معافیت تحصیلی در سنوات مجاز تحصیلی، به شرط آنکه در بازه زمانی ۷ مهر ۹۸ لغایت ۳ آبان ۹۸ درخواست خروج از کشور خود را از طریق سامانه اینترنتی نظام وظیفه ثبت نمایند، #بدون_اخذ_وثیقه مجوز خروج از کشور برای آنها صادر خواهد شد.